2012. július 13., péntek

A sorozat társadalmi felépítéseTársadalmi szerveződés


 Westeros földjén egyfajta feudalizmus figyelhető meg. A feudalizmus természetesen, itt csak egy segítségül hívott szó, amellyel a Hét Királyságban uralkodó hierarchikus társadalmi tagozódást leírhatjuk, hiszen alapvetően sokban hasonlít a középkori Európára jellemző berendezkedéshez. A feudalizmust az andal hódítók vezették be a Westeros földjén. A Faltól délre eső területek tartoznak a Hét Királyság (Seven Kingdoms) fennhatósága alá. Ezek az Észak Királysága, mely a Faltól a Nyakig terjedő területet foglalja magába, és élén a Stark-ház áll; a Völgy Királysága, mely alatt az Ujjak és a mögötte elterülő hegyvidék értendő és az Arrynok kezén van, a Szigetek és Folyók Királyságához tartoznak a Vas-szigetek és a Folyóvidék a Greyjoy- és a Tully-ház irányításával; a Lannisterek által uralt Nyugatföldek Királysága; a Síkvidék Királysága, amely a Tyrell ház kezében van; továbbá a Viharföldek Királysága a Baratheon-ház uralma alatt és végül Dorne Királysága, amely felett a Martell ház uralkodik.


A király és udvartartása


 E korábban független területeket Hódító Aegon kovácsolta össze, és az így kialakult politikai tömböt a fővárosban, Királyvárban (King's Landing) a Vas Trónon (Iron Throne) ülő király igazgatja. O áll a társadalmi piramis csúcsán. A király testi épségét a Királyi Testőrség (Kingsguard) őrzi, akik arra esküdtek fel, hogy megvédik a királyt és annak családját, akár saját életük árán is, végrehajtják a parancsait és megőrzik titkait. A Királyi Testőrség intézményét Hódító Aegon vezette be, és az azóta tartó hagyomány értelmében a Testőrség hagyományosan hét lovagból áll. Ez az eskü élethosszig szól, ezek után a lovagok leteszik családjuk címerét, és a Királyi Testőrség hófehér palástját és páncélját öltik fel. A Testőrség hagyományosan a Hét Királyság legkiválóbb és legrátermettebb lovagjaiból áll, ezért közéjük tartozni a legnagyobb dicsőségnek számít nemcsak a lovagnak, de a családjának is. 


Tagjaik Robert király ideje alatt
Ser Barristan Selmy parancsnok 
Ser Jaime Lannister 
Ser Vasszív Arys 
Ser Boros Blount 
Ser Meryn Trant 
Ser Preston Greenfield 
Ser Mandon Moore 


Tagjaik Joffrey király ideje alatt 
 Ser Jaime Lannister parancsnok 
Ser Boros Blount 
Ser Vasszív Arys 
Ser Meryn Trant
 Ser Preston Greenfield 
Ser Mandon Moore Sandor Clegane 


A király munkáját a Király Segítője (Hand of the King) és a Kistanács (Small Council) segíti. A Király Segítője cím lényegében egy főtanácsadót takar, aki a Hét Királyság területén végrehajtja a királyi parancsot. A Segítő feladatai közé tartozik a királyi hadtest irányítása, a törvények megfogalmazása, igazságszolgáltatás, és a királyság napi dolgainak irányítása. Amennyiben a király gyengélkedik, vagy városon kívül van, a Segítő a Vas Trónon ülve a király nevében járhat el. Továbbá tagja a Kistanácsnak, amelyet a király távollétében ő irányít. Azt mondhatjuk, hogy a Segítő a királyt követően a második leghatalmasabb ember a birodalomban. Az a mondás járja, hogy "Amit a király megálmodik, azt a Segítő megépíti.", de az alacsonyabb származásúak között az a mondás terjedte el leginkább, hogy "A király eszik, a Segítő pedig eltakarítja a szart." Ismertebb segítők a Trónok harca eseményének időszaka alatt: John Arryn, Eddard Stark, Tywin Lannister, Tyrion Lannister. A Kistanács (Small Council) tanácsadók kisebb csoportja, akik a Hét Királyságot, és a királyt segítik munkájukkal. Egyedül a király az, aki a tanács döntését törvénnyé teheti. Halála, betegség vagy távollét esetén a Király Segítője, vagy a Régens az, aki ugyancsak élhet ezzel a hatalmával. A tagjait csak a király nevezheti ki, és ugyancsak az uralkodó az, aki elküldheti őket. A tanács létszáma hét fő, ami a hivatalos vallás, a Hét Főisten számán alapszik. 


 A Kistanács tagjai: 


A Király Segítője


A Pénzmester (Master of Coin) - A király legfőbb pénzügyi tanácsadója. A Pénzmester feladatai közé tartozik a királyi kincstár bevételeinek és kiadásainak figyelemmel kísérése, királyi tisztviselők jelentéseinek gondozása, vámok és adóbeszedések felügyelete, a királyi kincstár valamint a három királyi pénzverde irányítása. Robert király ideje alatt: Petyr Baelish Joffrey király ideje alatt: Petyr Baelish, majd Tyrion Lannister 


A Törvénymester (Master of Law) - A Törvénymester az igazságszolgáltatás, és törvényhozás terén segíti a király döntéseit. Feladatai közé tartozik a Vörös Erőd (Red Keep) várbörtönének vezetése, a főbörtönőr és a börtönőrök, valamint a Királyi Ítéletvégrehajtó (hóhér) kinevezése. Robert király ideje alatt: Renly Baratheon Joffrey király ideje alatt: Kevan Lannister 


A Besúgók Mestere (Master of Whisperer) - A Besúgók Mesterek egyfajta király kémmester. Feladata, hogy besúgói révén első kézből értesüljön a Vörös Erőd, Királyvár és a Hét Királyság életében, vezetésében fontos ügyekről, a nemesi családok terveiről, a hadseregek mozgásáról. Robert király ideje alatt: Varys, a Pók Joffrey király ideje alatt: Varys, a Pók 


A Hajózási Ügyek Irányítója (Master of Ships) - A Hajózási Ügyek Irányítója bízták meg a királyi flotta ügyeinek kezelésével. A feladatai közé tartozik a hadihajók építése és fenntartása, a legénység megszervezése és toborozása és a tengeri hadműveletek vezetése. Robert király ideje alatt: Stannis Baratheon Joffrey király ideje alatt: Mace Tyrell A Nagymester (Grand Maester) - 


A Nagymester a mesterek rendjének vezetője, aki a király szolgálatában áll. Egyedül a Mesterek Tanácsa (Conclave) választhatják ki maguk közül, és hivatalát megszüntetni is csak ők képesek. A Nagymester magas hivatalát a mesterekre jellemző láncszemek magas száma jelzi. Megválasztását követően kizárólag a királyi háznak tartozik engedelmességgel. Robert király ideje alatt: Pycelle Nagymester Joffrey király ideje alatt: Pycelle Nagymester A Királyi Testőrség Parancsnoka (Lord Commander of the Kingsguard) - 


A Királyi Testőrség Parancsnoka a Kistanács hetedik tagja, aki a Királyi Testőrség legmagasabb rangú tisztje, akit egyedül a király nevezhet ki. Robert király ideje alatt: Barristan Selmy Joffrey király ideje alatt: Janos Slynt, majd Jaime LannisterA nemesség A királynak vazallusai vannak, akik lényegében a Nagy Házak (Stark, Tully, Arryn, Lannister, Baratheon, Frey, Tyrell és Dorne) lordjai. Ok uralják a Hét Királyság nagy régióit. A nemesség egy örökletes cím, mely apáról fiúra száll. Minden Nagy Lordnak vannak további vazallusai, tehát minden Nagy Háznak más, kisebb nemesi családok fogadtak hűségesküt, s ez a hűbérlánc ötöd ízig folytatódhat. A nemesek miután letették a hűbéresküt, egy adott területet kapnak a királyságból. Ezen a területen és a rajta élő köznépen ők uralkodnak. Minden ember katonai szolgálattal tartozik urának, cserébe földet és támogatást kap. Egy a Lordnak kötelessége, hogy a gondjaira bízott területen megőrizze a király békéjét, ítélkezzen, begyűjtse az adót és azt időben eljuttassa a királyi pénztárba. Közvetlen a királynak felelnek az őrzők (Wardens). Ez a cím szigorúan véve katonai jellegű. A király minden régió élére kinevez egy őrzőt, így abban az esetben, ha ellenséges csapatok törnek a birodalomra az őrzők kötelesek hadsereggel felvonulni ellenük, hogy megvédjék a területet. Kezdetben a következő címek léteztek: 


Észak őrzője - Eredetileg a Stark család, Deres urai 
Kelet őrzője - Eredetileg az Arryn család, Sasfészek urai 
Nyugat őrzője - Eredetileg a Lannister család, Kaszterhegy urai 
Dél őrzője - Eredetileg a Tyrell ház, Égikert urai 


Idővel ez a lista kibővült két dorne-i címmel: az egyik Királysír őrzője, amely Királysír (Prince's Pass) városát irányítja és óvja; a másik pedig a Viharföldeket Dorne-nal összekötő út, a Csontút (Boneway) őrzője.

A lovagság  Westeros társadalmának jellegzetes és igen látványos tagjai a lovagok. Társadalmi és katonai státuszuk rendkívül hasonló a középkori európai lovagokéhoz, vagyis egy alapvetően harcos életmódra berendezkedett osztály, amely rangban a közemberek fölött, de a született nemesség alatt helyezkedik el (noha igen gyakran nemesi házak fiai is a lovagi életet választják). 


 A lovagi eszme és harcmodor eredete az andal hódítók idejére (vagyis körülbelül hatezer évre) nyúlik vissza, akik győzelmüket nem kis részben köszönhették a vaspáncélba öltözött nehézlovasoknak. A legyőzött Elsők is hamarosan átvették ezt a katonai doktrínát, és a kora középkorhoz hasonlóan a nehézpáncélos lovasság vált a fő csatadöntő erővé. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy azokon a területeken, ahol a Hét Hite nem olyan általános (leginkább Északon), nem alakult ki a klasszikus lovagi osztály, noha a nemesek és a tehetősek főleg nevézlovasként vesznek részt csatában. Ser Rodrik Cassel, Deres várnagya és fegyvermestere a kevés kivétel egyike, akit a Hét Hite szerint ütöttek lovaggá. 


 A lovagok leggyakrabban lóhátról küzdenek, csatákban fő fegyverük a kard, a buzogány, a csatabárd illetve a lándzsa, emellett általában pajzsot viselnek. Páncélzatuk minősége és kidolgozottsága tükrözi anyagi helyzetüket: a szegényebb lovagok bőrvértet viselnek. Az andal lovagok az ősi időkben a Hétre esküdtek fel lovaggá ütésükkor, noha ez a hagyomány mostanra már jócskán alábbhagyott, a vallásos aspektus mára a legnagyobb részben kihalt a lovagi életmódból. 


A lovaggá válásnak hagyományosan három fázisa van. A 6-10 éves fiúk először apróddá (page) válnak egy már felavatott lovag mellett, ahol lassanként megtanulják a lovagi életmód és a viselkedés alapvető elemeit. Mikor a gyerek fegyverfoghatóvá válik (általában 10-12 éves kora tájékán), megkezdődik a harci kiképzése is, aminek keretében általában a kard, a lándzsa, zúzófegyverek illetve az íj kezelését tanulják meg. Innentől kezdve az apród már fegyvernöknek (squire) számít, és a csatákba is követi a lovagot, akit szolgál. Amennyiben a fegyvernök valamilyen módon (általában csatában, vagy lovagi tornán) kitünteti magát, lovaggá üthetik. Hagyományosan ez egy több napos rituálét követően zajlik le, melynek keretében a lovagjelölt egyszerű ruhában egy éjszakát tölt a Harcos oltára előtt virrasztva, majd másnap egy septon megkeni hét olajjal (hogy emlékeztesse a Héthez való hűségre), majd egy lovag (általában az, akinél tanulóidejét töltötte) kardjával megérinti a két vállát. Innentől a fegyvernök felkent lovagnak (Anointed Knight) számít, megilleti a 'ser' méltóságnév és kiválaszthatja személyes címerét (ez nemesi származású lovag esetén általában a családja címere, vagy annak valamilyen módosítása). A lovag felesküszik a Hét Hitére és tanításaira, hogy megvédi a gyengéket, tiszteli a nőket és erényes életet él (ezeket azonban általában igen kevesen szokták később be is tartani...)


 Gyakori szokás az is, hogy egy csata után azokat a fegyvernököket, akik kitüntették magukat a harcban, csoportosan, a csatamezőn ütik lovaggá (általában a győztes hadvezér, vagy a legmagasabb rangú úr), kevésbé ünnepélyes körülmények között. 


Továbbá minden lovagnak joga van arra, hogy (amennyiben méltónak ítéli) bárkit, különösebb ceremónia nélkül lovaggá üssön. Noha az így szerzett lovagi cím elvileg semmiben sem különbözik a fentebb megszerzettől, a felkent lovagokat általában jóval nagyobb tisztelet övezi (de ez sem általános). Mivel a lovagi cím magasabb társadalmi státuszt is jelent, ezért számos közrendű küzd a kiemelkedés ezen formájáért. 


 A lovagi címmel jár a 'ser' megnevezés, amely előnévként, illetve ismeretlen lovag esetén megszólításként használatos, a már ismerős lovagot 'ser + keresztnév'-en szokás szólítani. Példaként: Jaime Lannister egy idegennek 'ser' (a háta mögött persze általában: a Királyölő), lovagtársainak ser Jaime (sohasem ser Lannister!), hivatalos megszólításként ser Jaime Lannister és csak a közeli rokonainak egyszerűen Jaime. 


 A lovagok alapvetően hadakozással foglalkoznak, és lovaggá ütésük után további idejüket nagyrészt a fegyverforgatás gyakorlásával, illetve háborúskodással töltik, de ez alól számos kivétel lehet, sok példa van rá, hogy bizonyos személyek csak tiszteletbeli lovagi címmel bírnak, és sosem foglalkoztak fegyverforgatással. 


A lovagokat számos további osztályba lehet sorolni, attól függően, hogy milyen életvitelt folytatnak:


A legtöbben az egyszerű kóbor lovag (Hedge Knight) életét élik, ők általában nemtelenek, vagy szegényebb nemesi családok második-harmadik fiai, és nem örökölnek, illetve pénz, kapcsolatok és megbecsültség híján nem tudnak valamilyen uraság állandó szolgálatába állni. A fegyverzetük a lehető legváltozatosabb lehet, a vértezetük gyakran ősrégi, hiányos, vagy össze nem illő részekből áll. Általában a vidéket járják, és vagy rablólovagként fosztogatnak, vagy időről időre valamely lord udvartartásába próbálnak bekerülni. Igen gyakran próbálnak szerencsét lovagi tornákon, remélve, hogy képességeik felkeltik egy fegyvereseket kereső lord figyelmét. 


 Ha egy lovag talál magának egy lordot, akinek hűséget fogad, onnantól kezdve felesküdött lovagnak (Sworn Knight) számít. A fegyveres szolgálatért cserébe hűbérura általában fedelet és ellátást biztosít neki, így a lovag élete némileg könnyebbé válhat. Ezért cserébe szolgálnia kell urát, leggyakrabban karja erejével. Ez az állapot igen múlékony lehet, ugyanis a lord bármikor elbocsáthatja felesküdött lovagjait.


 Egy lord dönthet úgy, hogy a saját birtokából kihasít egy részt és azt egy felesküdött lovagjának adja. A földdel együtt általában az azt megművelő parasztok, illetve egy kisebb lakótorony is jár. Az ilyen letelepített lovagok (Landed Knight) uruk kegyét valószínűleg hosszas, hűséges szolgálattal, vagy kiemelkedő hőstettel érdemelték ki. Ha a lovag jól gazdálkodik a rábízott földbirtokkal, idővel akár saját nemesi házat is alapíthat.Közemberek A közemberek alkotják a társadalmi struktúra legalját. Nem birtokolnak földet, nincsenek címeik; hűbéruruk földjein dolgoznak, vagy kézművesek, kovácsok, kocsmárosok. A politikai életbe beleszólásuk nem nagyon van. Bár úgy tűnik, mintha rabszolgaságról beszélnénk, ez nem így van. A megmunkált föld terményeinek csekélyebb hányadát megtarthatják saját maguk élelmezésére, és joguk van igazságszolgáltatást kérni a nemes uruktól. A legtöbb ház törvénnyel védi a helyi lakosságot a visszaéléstől, vagy a rossz bánásmódtól, még akkor is ha ezek elkövetője egy nemes.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése